Lượt xem - Nhận xét

(ISO) Tổng hợp bộ cài Windows 8.1 chính thức từ Microsoft

Cập nhật: 10 thg 10, 2017 12:40 CH
Tổng hợp bộ cài Windows 8.1 chính thức từ Microsoft

Bộ ISO Windows 8.1 with update phát hành ngày 15 tháng 12 năm 2014...
I. Windows 8.1 Enter


File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054382.iso
Languages: English
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96


Download: Google Drive    


File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050710.iso
Languages: English
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937


Download: Google Drive

II. Windows 8.1 Pro VL


File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880.iso
Languages: English
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD


Download: Google Drive


File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918.iso
Languages: English
SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68


Download: Google Drive

III. Windows 8.1 Core (Home)


File Name: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso
Languages: English
SHA1: A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB7


Download: Google Drive


File Name: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.iso
Languages: English
SHA1: C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223


Download: Google Drive

IV. Windows 8.1 Embedded Industry Enterprise

File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x64_dvd_6052160.iso
Languages: English
SHA1: 8815ADCB942302D02484469F6EE1FAB477BB19E3


Download: Google Drive


File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x86_dvd_6052252.iso
Languages: English
SHA1: 54B5472A393AB0059455F90D1DDC48A47E87A3DD


Download: Google Drive

V. Windows 8.1 Embedded ProFile Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x64_dvd_6052086.iso
Languages: English
SHA1: DCD10322CB20A98D40ED558BB15CADB025DF98C9


Download: Google Drive


File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x86_dvd_6052123.iso
Languages: English
SHA1: B30DAAC72EC94352D3CE8544DC6FDA83E017A33D


Download: Google Drive

VI. Windows 8.1 Single LanguageFile Name: Win8.1_SingleLang_English_x64
Languages: English
SHA1: 2A37359EA12E43BC3F41004D67904F2DA77948DD


Download: Google Drive


File Name: Win8.1_SingleLang_English_x32
Languages: English
SHA1: EDE9378D0749602BD9B483F0460302F30CE4058A


Download: Google Drive
Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam