Lượt xem - Nhận xét

(ISO) Tổng hợp bộ cài Windows XP chính thức của Microsoft

Cập nhật: 10 thg 10, 2017 12:42 CHI. Phiên bản được dùng nhiều nhất.

1. Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD VL (English) 
File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73974.iso
Languages: English 
SHA1: 66ac289ae27724c5ae17139227cbe78c01eefe40 

Link download:  Google Drive             Fshare

2. Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD (English) 
File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80428.iso 
Languages: English 
SHA1: 1c735b38931bf57fb14ebd9a9ba253ceb443d459

Link download: Google Drive

II. Các phiên bản khác (Link trọn bộ bên dưới bài viết)

Windows XP Professional x64 Edition with SP2 - VL (English)
File Name: en_win_xp_pro_x64_with_sp2_vl_x13-41611.iso
Languages: English 
SHA1: cd9479e1dbad7f26b8bdcf97e4aa71cbb8de932b 

Windows XP Professional with Service Pack 2 (English) 
File Name: en_winxp_pro_with_sp2.iso 
Languages: English
SHA1: 7cd7058dbbfab108316b20fe4cef989abebf211f 

 Windows XP Professional with Service Pack 2- VL (English) 
File Name: en_win_xp_pro_with_sp2_vl.iso 
Languages: English 
SHA1: f85aca2ff6807647d5da6e0f6a3dcfd3cbbc617b 

Windows XP Professional N with Service Pack 3 (x86) - CD VL (English) 
File Name: en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-78118.iso Languages: English 
SHA1: a8143d52f60e4acc73d5f267f05ad833f034d453 

Windows XP Professional N with Service Pack 3 (x86) - CD (English) 
File Name: en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso 
Languages: English 
SHA1: 569b84652fd1b43505d9a8efe8667e456816880c 

Windows XP Home with Service Pack 3 (x86) - CD (English)
File Name: en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso 
Languages: English 
SHA1: f43b5bad8db60a25bb696183153ef856af839573 

Windows XP Home N with Service Pack 3 (x86) - CD (English) 
File Name: en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.iso 
Languages: English 
SHA1: 5a6b959ad24d15dc7ebd85e501b83d105d1b37c6 

Windows XP Service Pack 3 (x86) - CD (English) 
File Name: en_windows_xp_service_pack_3_x86_cd_x14-60489.iso 
Languages: English 
SHA1: 8fa76ccea145d050fc6a506ffbdedfe53282e5b4 

Windows XP Professional x64 Edition (English) 
File Name: en_windows_xp_professional_x64.iso 
Languages: English 
SHA1: 8e914f652dff0aa8fd16f41b583817c7e107bba5 

File Name: en_winxp_home_with_sp2.iso 
Languages: 
English SHA1: 2306b5be4a068a5651b5d6c667d8149c8a6c4fe4 

Link download trọn bộ:  Google Drive

Lưu ý:

- PHIÊN BẢN SP3 KHÔNG CÓ PHIÊN BẢN 64 BIT, 64 BIT CHỈ CÓ Ở PHIÊN BẢN SP2

MSDN HASH:


Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam