Lượt xem - Nhận xét

(ISO) Windows 10 Anniversary Update ISO chính thức từ Microsoft...

Cập nhật: 04 thg 4, 2017 8:01 CH

Microsoft đã phát hành bản cập nhật Windows 10 Anniversary Update vào ngày 2 tháng 8 trên thuê bao MSDN Subscriber. Và dưới đây là link tải từng phiên bản cụ thể, tất cả các phiên bản đều ngôn ngữ tiếng Anh (en-US), đã được upload về host Fshare và Google drive cho mọi người dễ download...I. Windows 10 Pro + Home

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1607 (Updated Jul 2016) (x64) - DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9058187.iso
Languages: English
SHA1: 99FD8082A609997AE97A514DCA22BECF20420891


Windows 10 (Multiple Editions), Version 1607 (Updated Jul 2016) (x86) - DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9053863.iso
Languages: English
SHA1: 5A4D2C953D884578A6ADB448BEE5753B80EC1CFA

Download: Link Fshare  -  Link Google Drive


II. Windows 10 Edu

Windows 10 Education, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x64) - DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055880.iso
Languages: English
SHA1: EEE7C0E49C71533883B205DCAE0C82C75CD4B4AD


Windows 10 Education, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x86) - DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055803.iso
Languages: English
SHA1: 816153EE450FF07600EBC4266D60687FD0939AEA


III. Windows 10 Enter

Windows 10 Enterprise, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x64) - DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9054264.iso
Languages: English
SHA1: F9FFEA3A40BF39CCDE105BB064E153343560D73E


Windows 10 Enterprise, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x86) - DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9060097.iso
Languages: English
SHA1: 89E415FEC5F4ED23D96CB543D3CEA838F57A10A0

Download: Link Fshare  -  Link Google Drive

IV. Windows 10 EnterpriseS 2016

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x64) - DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483.iso
Languages: English
SHA1:  031ed6acdc47b8f582c781b039f501d83997a1cf

Download: Link Fshare  -  Link Google Drive

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x86) - DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9060010.iso
Languages: English
SHA1: 45e72d02ff17125c699558719eb946d8e140c9cc

Download: Link Fshare  -  Link Google Drive

V. Windows 10 Single Language

Windows 10 Single Language, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x64) - DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 1B96A03BB876798B5C0D5ED216F8932DE7B9567E

Download: Link Fshare  -  Link Google Drive

Windows 10 Single Language, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x86) - DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 2509E8D2A2DC5C5D0C102BB29F9E8EC8083D8664

Download: Link Fshare  -  Link Google Drive

Link Folder:  Fshare  Google Drive


Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam