Lượt xem - Nhận xét

(ISO) Bộ Windows Server 2016 (January, 2017 Update) từ Microsoft

Cập nhật: 21 thg 8, 2018 11:57 SA
ISO Windows Server 2016 Original MSDN (Release Date: 1/12/2017)...
Bộ cài ISO này đã tích hợp thêm các gói cập nhật:

+ KB3199986 (SSU).
+ KB3200970 (November CU).
+ KB3202790 (Flash).

Microsoft Hyper-V Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9718828.iso
Languages: English
SHA1: E6D2668E7B6681333DEBD499BD5734C84BC0A86D


Download: Google Drive


Windows Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2016_x64_dvd_9718492.iso
Languages: English
SHA1: F185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616

Download: Google Drive

Windows Server 2016 Essentials (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9719598.iso
Languages: English
SHA1: F210E174BEE683BE7E3E3B974D3F07E12A3E98EA

Download: Google Drive

Windows Storage Server 2016 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9718830.iso
Languages: English
SHA1: 0A426B0D20478921E9BE8B2A8E7D2F8512C44E80

Download: Google Drive


Nguồn: Anh Quí IT


Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam