Lượt xem - Nhận xét

( Thủ Thuật ) Tạo USB Boot Live Kali Linux trên Windows

Cập nhật: 11 thg 4, 2017 5:38 CH

CHUẨN BỊ:

  • USB có dung lượng tối thiểu 8 Gb trở lên.
  • Bản cài đặt Kali Linux. (Download).
  • Chương trình Universal USB Installer (Download).
Lưu ý: Nếu máy của bạn chạy theo chuẩn UEFI/GPT thì hãy thực hiện theo bài viết Cài đặt Kali Linux ở chuẩn UEFI và ổ cứng GPT.


BẮT ĐẦU NÀO!
Bước 1. Khởi động chương trình UUI.
Chọn I Agree để tiếp tục.
Chọn I Agree.
Bước 2. Cấu hình UUI.

  • Step 1: Select a Linux Distribution from the dropdown to put on your USB: Chọn hệ điều hành cần tạo, bạn chọn Kali Linux.
  • Step 2: Select your Kali*.iso: Chọn file cài cài đặt Kali Linux. Lưu ý: tên file phải bắt đầu bằng Kali và kết thúc bằng .iso.
  • Step 3: Select your USB Flash Drive Letter Only: Chọn thiết bị USB của bạn.
  • Check vào We will format E:\ Drive as Fat32 để format lại USB của bạn.

Cấu hình UUI
Cảnh báo Format USB hiện lên, bạn chọn Yes để bắt đầu tiến trình.
Cảnh báo format, chọn Yes.
Tiến trình format và tạo USB Boot Kali Linux bắt đầu.
Format và gắn nhãn UUI.
Bắt đầu giải nén file .iso.
Quá trình giải nén.
Bước 3. Hoàn tất và kiểm tra.
Nếu bạn thấy dòng Installation Done, Proccess is Complete tất có nghĩa là quá trình đã hoàn tất.
Hoàn tất quá trình.
 Kiểm tra lại các file trong USB.
Kiểm tra lại.
Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam