Lượt xem - Nhận xét

(APP) Nitro Pro 11 - Tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi file PDF

Cập nhật: 04 thg 9, 2018 7:10 CH

GIỚI THIỆU...

Nitro Pro Là phần mềm tạo và chỉnh sửa file PDF rất mạnh mẽ và chuyên nghiệp được nhiều người tin tưởng và sử dụng trên toàn thế giới. Nó có thể chuyển file PDF sang Word, Excel và PowerPoint… một cách đơn giản và hiệu quả.

TÍNH NĂNG...

Tạo, kết hợp và chuyển đổi PDF.
 • Tạo PDF tương thích 100%.
 • Nối các file PDF thành một tập tin.
 • Quét và in file PDF.
 • Lưu trữ với PDF/A.
 • Xử lý các biểu mẫu PDF dễ dàng.
Chuyển đổi và xuất các file PDF:
 • Chuyển đổi tài liệu PDF sang MS Office và nhiều định dạng khác.
 • Tích hợp với Outlook.
 • Trích xuất trang.
 • Chuyển đổi PDF hàng loạt.
Chỉnh sửa PDF và ORC:
 • Tính năng chỉnh sửa PDF đầy đủ.
 • Tổ chức PDF trong trình biên tập.
 • Thêm, gỡ bở và chỉnh sửa Bates Numbering của PDF.
 • Sử dụng ORC để chỉnh sửa các tập tin PDF được tạo ra từ máy quét.
Cộng tác và đánh giá PDF:
 • Chú thích và để lại ý kiến.
 • Đóng dấu tài liệu.
 • Thêm liên kết và đính kèm file.
 • Lấy số đo.
 • So sánh các file PDF.
Ký và bảo vệ file DPF:
 • Thêm chữ ký điện tử vào file PDF.
 • Biên tập dữ liệu an toàn.
 • Đặt mật khẩu PDF và các quyền truy cập..
 • Sử dụng các chứng nhận và mã hóa.
Kết nối với các đám mây điện toán:
 • Thêm chữ ký.
 • Lưu trữ trên Nitro Cloud.
 • Chia sẻ và cộng tác trực tuyến.NGUỒN: Anh QUI-IT Network====THE - END====
Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam