Lượt xem - Nhận xét

(APP) Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 2005-2017 v2.4 Repack

Cập nhật: 06 thg 9, 2017 9:56 CHNote:

1- Versions included:


- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.6161

- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219

- Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.11.25325
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.11.25325

2- Custom install3


- It's recommended to install the repack while windows update service is enabled4
- It's recommended to restart your system after finishing the installation5
- Command line switches: Auto install with Progress Only "/SILENT" Or Completely Silent "/VERYSILENT"6- Enjoy!

Updated: 24/6/2017: v2.323/8/2017: v2.4Hướng dẫn:Bước 1: Tải về và giải nén: Microsoft Visual C++ Pack v2.4 Repack.zipLink tải: Google Drive | BOX | Mediafire

Bước 2: Cài đặt Microsoft Visual C++ Pack v2.3.exe với tùy chọn custom:


+ Chọn ngôn ngữ hiển thị, 
+ Chọn Full Installation nếu muốn cài đặt đầy đủ, chọn Custom Installation để cài đặt theo ý muốn.

Bước 3: Khi cài đặt xong, chọn Yes để máy khởi động lại hoặc No, Finish để hoàn tất!

Bước 4: Enjoy!
Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam