Lượt xem - Nhận xét

(ISO) Bộ Windows Server 2003 - R2

Cập nhật: 10 thg 10, 2017 12:40 CH


GIỚI THIỆU: 

Windows Server 2003: còn gọi là Win2k3 là hệ điều hành dành cho máy chủ được sản xuất bởi Microsoft, được giới thiệu vào ngày 24 tháng 4 năm 2003. Phiên bản cập nhật là Windows Server 2003 R2 được phát hành ngày 6 tháng 12 năm 2005. Hệ điều hành tiếp theo phiên bản này là Windows Server 2008, phát hành vào 04 tháng 2 năm 2008.

Theo Microsoft thì Windows Server 2003 có nhiều tính năng hơn so với hệ điều hành Windows 2000 trước đó.

Windows Server 2003 đã bị Microsoft khai tử vào ngày 14/7/2014. Các hoạt động hỗ trợ sẽ ngừng sau ngày 15/7/2015.

Theo công ty Insight Enterprises, hiện có khoảng 39% máy chủ chạy Microsoft Server đang chạy phiên bản 2003, tương đương với khoảng 24 triệu máy chủ, riêng ở Mỹ chiếm vào khoảng 9,4 triệu máy chủ. Nhiều máy chủ còn chạy cả phiên bản SQL Server hoặc các ứng dụng cơ sở dữ liệu cũ (Microsoft cũng đang có kế hoạch ngưng hỗ trợ SQL Server 2005 vào năm 2016).

Nếu bạn chỉ cần môi trường để học tập và làm quen với server thì đây có thể là lựa chọn phù hợp vì dung lượng của nó nhẹ hơn các phiên bản sau này rất nhiều.

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn trọn bộ Server 2k3 do mình sưu tập được và đã so mã SHA1 với trang chủ có bao gồm bản VL...I. RTM 

1. Standard

Windows Server 2003 R2 Standard Edition - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_vl_cd2.iso
Languages: English
SHA1: 4415ad23603b5689c652144bd21c17cf2e7b7d1e
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8713

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Standard Edition - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_vl_cd1.iso
Languages: English
SHA1: 0813e66bb03efe0769f1a9b02444fd7b730133e9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8714

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_vl_cd2.iso
Languages: English
SHA1: 7251fb885b155717450aa723baff9c1620774016
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8711

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_vl_cd1.iso
Languages: English
SHA1: 139916516759640f0250f6da2741be38191b99f4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8712


Link tải: [ Google Drive ]

II. SP2 ( Mỗi phiên bản sẽ có 4 disc )

1. Datacenter VL

Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_datacenter_x64_with_sp2_vl_cd2_x13-49386.iso
Languages: English
SHA1: 432ff542068bccf422a4bb587d9bf6636f9b670b
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12809

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)

File Name: en_win_srv_2003_r2_datacenter_x64_with_sp2_vl_cd1_x13-47474.iso
Languages: English
SHA1: fa9be688550b535c049aa6af0b82a2b061259f22
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12808

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_datacenter_with_sp2_vl_cd2_x13-49318.iso
Languages: English
SHA1: 4755048bea94c37488db57b98fd9070b219d95d8
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12807

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_datacenter_with_sp2_vl_cd1_x13-46616.iso
Languages: English
SHA1: e1f1d97300f6d854665d3eccef05660782c06ae5
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12806


Link tải: [ Google Drive ]

2. Enterprise

Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 1 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd1_x13-06188.iso
Languages: English
SHA1: d04c8f304047397be486c38a6b769f16993d4b39
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12774

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 2 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd2_x13-68588.iso
Languages: English
SHA1: 54b845f1e4c27c9c96aacef59b9ab19cefe1c8bc
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12775

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 - Disc 2 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_cd2_x13-68584.iso
Languages: English
SHA1: a0be7279e8692dd2ea718bdf54844e4a17acfef1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12772

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 - Disc 1 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_cd1_x13-05460.iso
Languages: English
SHA1: ee11cc735c695501874d2fa123f7d78449b3de7c
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12771

Link tải: [ Google Drive ]

3. Enterprise VL

Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_vl_cd2_x13-68588.iso
Languages: English
SHA1: 54b845f1e4c27c9c96aacef59b9ab19cefe1c8bc
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12795

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_vl_cd1_x13-48614.iso
Languages: English
SHA1: a747e66b5206a8a5a4904b93a273fa0df8130ca1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12794

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_vl_cd2_x13-68584.iso
Languages: English
SHA1: a0be7279e8692dd2ea718bdf54844e4a17acfef1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12793

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)

File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_vl_cd1_x13-48610.iso
Languages: English
SHA1: 0d0cddd29fcf8ff7456a4be8ce15698eba90d1dc
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12792

Link tải: [ Google Drive ]

4. Standard

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition with SP2 - Disc 2 (English)File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_cd2_x13-68587.iso
Languages: EnglishSHA1: c9da0658a9a777eb464f4f23da25bf25916dee47
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12781

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition with SP2 - Disc 1 (English)File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_cd1_x13-05757.iso
Languages: EnglishSHA1: ff40f5478b320fde3f3c01ac4ceee06722a8dc9c
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12780

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 - Disc 2 (English)File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_with_sp2_cd2_x13-68583.iso
Languages: English
SHA1: 676b184c13a344de0b28f6841ad01d8f13696f93https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12779

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 - Disc 1 (English)File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_with_sp2_cd1_x13-04790.iso
Languages: English
SHA1: e81afc4b92ceec9bc7f722eb902cf5aca54a8bfe
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12778

Link tải: [ Google Drive ]

5. Standard VL

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_vl_cd2_x13-68587.iso
Languages: English
SHA1: c9da0658a9a777eb464f4f23da25bf25916dee47
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12801

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_vl_cd1_x13-47808.iso
Languages: English
SHA1: 0eb35c93f2a0f02081e8b77e981d9eb90b59db54
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12800

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_with_sp2_vl_cd2_x13-68583.iso
Languages: English
SHA1: 676b184c13a344de0b28f6841ad01d8f13696f93
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12799

Link tải: [ Google Drive ]

Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_with_sp2_vl_cd1x13-46600.iso
Languages: English
SHA1: 96cde4e7170164bcefb87131892337461dbda9b7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12798

Link tải: [ Google Drive ]


===THE - END===
Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam