Lượt xem - Nhận xét

(ISO) Tổng hợp bộ ISO Windows 10 Creators Update Version 1703

Cập nhật: 10 thg 10, 2017 9:41 SA
THÔNG TIN:

ISO Windows 10 Creators Update Version 1703 chính thức vừa được Microsoft phát hành ngày 17 tháng 7 2017 trên kênh Volume Licensing Service Center gọi tắt là VLSC, các phiên bản iso được tải về và up lên các host trong nước. Dưới đây là link tải từng phiên bản cụ thể, tất cả các phiên bản đều ngôn ngữ tiếng Anh (en-US).

✓ Windows 10 Pro, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: SW_DVD9_Win_Pro_10_1703.1_64BIT_English_MLF_X21-47998.ISO
Languages: English
SHA1: e714b92667a0eafaa5f5357edc7af7bafc49cae9

Link tải: Google Drive

✓ Windows 10 Pro, Version 1703 (Updated July 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: SW_DVD5_Win_Pro_10_1703.1_32BIT_English_MLF_X21-47997.ISO
Languages: English
SHA1: 9d7191b11f36462f24a03e04e9d100752f226e90

Link tải: Google Drive

✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: SW_DVD9_WIN_ENT_N_10_1703.1_64BIT_English_MLF_X21-47942.ISO
Languages: English
SHA1: b2cf8378183724cc65a5caa06f145a2612d458dd

Link tải: Google Drive

✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (x86) - DVD (English)

File Name: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1703.1_32BIT_English_MLF_X21-47941.ISO
Languages: English
SHA1: 709b69bea66db0935bd8a6024e8d73a7fa5693f4

Link tải: Google Drive

✓ Windows 10 Education, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: SW_DVD9_WIN_EDU_10_1703.1_64BIT_English_MLF_X21-47826.ISO
Languages: English
SHA1: 7f20dd05cdefcb61a8c85308dab61914fe6bfb52

Link tải: Google Drive

✓ Windows 10 Education, Version 1703 (Updated July 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1703.1_32BIT_English_MLF_X21-47825.ISO
Languages: English
SHA1: 83a3418c18e850b341ffaddcd98387ecafdcaa6e

Link tải: Google Drive

✓ Windows 10 Language Pack, Version 1703 (Update March 2017) (x86, x64) - DVD (Multiple Languages)

File Name: SW_DVD5_NTRL_Win_10_1703_32-BIT_X64_MultiLang_LangPackAll_LIP_X21-35517.ISO
Languages: English
SHA1: 38D6C794CCCA5AF1D88B18F66EAEC22AF5211101

Link tải: Google Drive====THE - END====
Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam