Lượt xem - Nhận xét

(Tài Liệu) Tài Liệu PyThon Cơ Bản Cho Người Mới Học

Cập nhật: 13 thg 1, 2018 9:28 SAPython: Là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, hướng đối tượng, đa mục đích và cũng là một ngôn ngữ lập trình động. Cú pháp của Python là khá dễ dàng để học và ngôn ngữ này cũng mạnh mẽ và linh hoạt không kém các ngôn ngữ khác trong việc phát triển các ứng dụng. Python hỗ trợ mẫu đa lập trình, bao gồm lập trình hướng đối tượng, lập trình hàm và mệnh lệnh hoặc là các phong cách lập trình theo thủ tục.
Thông Tin  Chi Tiết Thêm:

Các đặc điểm của Python:

Dễ dàng để sử dụng: Python là một ngôn ngữ bậc cao rất dễ dàng để sử dụng. Python có một số lượng từ khóa ít hơn, cấu trúc của Python đơn giản hơn và cú pháp của Python được định nghĩa khá rõ ràng, … Tất cả các điều này là Python thực sự trở thành một ngôn ngữ thân thiện với lập trình viên.
Bạn có thể đọc code của Python khá dễ dàng. Phần code của Python được định nghĩa khá rõ ràng và rành mạch.
Python có một thư viện chuẩn khá rộng lớn. Thư viện này dễ dàng tương thích và tích hợp với UNIX, Windows, và Macintosh.
Python là một ngôn ngữ thông dịch. Trình thông dịch thực thi code theo từng dòng (và bạn không cần phải biên dịch ra file chạy), điều này giúp cho quá trình debug trở nên dễ dàng hơn và đây cũng là yếu tố khá quan trọng giúp Python thu hút được nhiều người học và trở nên khá phổ biến.
Python cũng là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Ngoài ra, Python còn hỗ trợ các phương thức lập trình theo hàm và theo cấu trúc.
 • Hello world.
 • Cú pháp.
 • Phân chia module.
 • Class.
 • Thao tác trên tập tin.
 • Xử lý hình ảnh.
 • Xử lý file JSON.
 • Xử lý file XML.
 • Kết nối MySQL.
 • Kết nối Redis.
 • Kết nối Memcached.
 • Kết nối RabbitMQ.
 • Restful Client.
 • Gửi email với SMTP.
 • Socket Programming.
 • Ngoài các đặc điểm trên, Python còn khá nhiều đặc điểm khác như hỗ trợ lập trình GUI, mã nguồn mở, có thể tích hợp với các ngôn ngữ lập trình khác, …
 • Bộ này có tổng cộng 15 chương:
Một Số Hình Ảnh:Link tải:  Google Drive | BOX  


====THE - END====
Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam