Lượt xem - Nhận xét

(ISO) Tổng hợp bộ ISO Windows 10 Creators Update Version 1703 chính thức từ MSDN

Cập nhật: 10 thg 10, 2017 9:40 SA


Kết quả hình ảnh cho windows 10


THÔNG TIN:

ISO Windows 10 Creators Update Version 1703 chính thức vừa được Microsoft phát hành ngày 17 tháng 7 2017 trên kênh MSDN Subscriber, các phiên bản iso được tải về và up lên các host trong nước. Dưới đây là link tải từng phiên bản cụ thể, tất cả các phiên bản đều ngôn ngữ tiếng Anh (en-US).
✓ Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (x64) - DVD (English)File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925340.iso
Languages: English
SHA1: 1486EC12B04D7B44BB6CB7D1D2AE52A94C891A10

Link tải: Google Drive | Fshare

✓ Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated July 2017) (x86) - DVD (English)File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10925404.iso
Languages: English
SHA1: C705FAE388AED17303698DD684BE1E94C9F714BF

Link tải: Google Drive | Fshare

✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925376.iso
Languages: English
SHA1: 7AAEDB84A02A0CE8CF57A762C15A140C8B295DB1

Link tải: Google Drive | Fshare

✓ Windows 10 Enterprise, Version 1703 (Updated July 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_enterprise_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10926938.iso
Languages: English
SHA1: 44F9C4AEBDAE9DAF36F3C317DD7C3A6EC2736179

Link tải: Google Drive | Fshare

✓ Windows 10 S, Version 1703 (Updated July 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_s_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10928916.iso
Languages: English
SHA1: BBEE654D384AE14BA2B64F149E25DFAEF7D5754B

Link tải: Google Drive | Fshare

✓ Windows 10 S, Version 1703 (Updated July2017) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_s_version_1703_updated_july_2017_x86_dvd_10929774.iso
Languages: English
SHA1: 6F7184DF5CE261D62BB15D6C0B02A330C0B652BC

Link tải: Google Drive | Fshare

✓ Windows 10 Language Pack, Version 1703 (Update March 2017) (x86, x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_10_language_pack_version_1703_update_march_2017_x86_x64_dvd_10204769.iso
Languages: English
SHA1: 38D6C794CCCA5AF1D88B18F66EAEC22AF5211101

Link tải: Google Drive 

Cập nhật bản Home Single Language tải từ trang chủ Microsoft:

✓ Windows 10 Single Language, Version 1703 (Update March 2017) (x64) - DVD (English)
File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x64.iso
Languages: English

Link tải: Google Drive | Fshare

✓ Windows 10 Single Language, Version 1703 (Update March 2017) (x86) - DVD (English)
File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x32.iso
Languages: English

Link tải: Google Drive | Fshare====THE - END====

Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam