Lượt xem - Nhận xét

(ADOBE) Trọn bộ Adobe CC 2017 Portable

Cập nhật: 07 thg 10, 2017 11:49 CH
THÔNG TIN VÀ DOWNLOAD:

Bộ Adobe CC 2017 cài đặt cho Windows:

File: Adobe After Effects CC 2017 v14.2.0.198 x64 Portable Multilingual_Anh QUI-IT.rar

MD5: b93d8c399bc81f7c5a50f45fd396f530
MD4: abb1a97eefa0aa861c075f08aac57a0f
SHA1: 1f65a0e5a4d6236216496eba66e4c1629b8eabe2
CRC32: fe692cd3
Link tải: Google Drive | OneDrive


File: Adobe Animate CC 2017 16.5.1.104 x64 Multilingual Portable_Anh QUI-IT.rar

MD5: b377a1c8dc3ff878a41716493f7b7fa1
MD4: 963827bca6f9749bc9543d5741fa2070
SHA1: 172645a41f4242398ea267fb5d1969d368866170
CRC32: 5be16f57
Link tải: Google Drive | OneDrive


File: Adobe Audition CC 2017 v10.1.0.174 x64 Portable Multilingual_Anh QUI-IT.rar

MD5: 8101b79dc3ce958b4073259e0e33013c
MD4: 10bb209403cf213070c8535f2c8ce11e
SHA1: 52850a06a398feef392c6de9c25e8ee76d1629e8
CRC32: 9faee1d9
Link tải: Google Drive | OneDrive


File: Adobe Media Encoder CC 2017 11.1.0.170 x64 Portable Multilingual_Anh QUI-IT.rar

MD5: 9c287b84ff3a59f5359c8a858a8b7a80
MD4: ba866cff11b99b5328e1ec324e911d80
SHA1: ac5d67ec7a5a9685224de2436044d59d8f6a2839
CRC32: 6c139073
Link tải: Google Drive | OneDrive

====THE-END====

Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam