Lượt xem - Nhận xét

(Linux) Share khóa học luyện thi LPIC-1

Cập nhật: 04 thg 10, 2018 11:44 SACấp bậc đầu tiên của chương trình chứng nhận ba cấp của Viện chuyên nghiệp của Linux tập trung vào các nhiệm vụ bảo trì cơ bản như làm việc với giao diện dòng lệnh và giới thiệu các nguyên tắc cơ bản. Để đạt được giấy chứng nhận LPIC-1 của bạn, bạn phải vượt qua các kỳ thi 101-400 và 102-400.

Những gì bạn sẽ học:
  1. Cách cài đặt và cấu hình Linux.
  2. Cách quản lý phần mềm, gói, thư viện phần mềm được chia sẻ và hệ thống tệp tin.
  3. Làm thế nào để làm việc với trình bao dòng lệnh.
  4. Cách quản lý người dùng và nhóm.
  5. Cách tuỳ chỉnh môi trường người dùng.
  6. Cơ sở dữ liệu MySQL và MariaDB.
  7. Cách cấu hình NTP và các giao thức mạng.
  8. Công cụ mạng,
  9. Cách bảo vệ truy cập máy chủ.
  10. Tổng quan về các tùy chọn mã hóa Linux và cách triển khai LUKS.NGUỒN: Anh QUI-IT Network


====THE - END====


Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam