Lượt xem - Nhận xét

(Tài Liệu) Tài Liệu Quản Trị Mạng Linux của Trung tâm Athena

Cập nhật: 08 thg 10, 2018 6:40 CH

List tài liệu:
  1. Quản trị mạng cơ bản - ACBN là môn học khởi đầu để các bạn có kiến thức học các khóa quản trị mạng nâng cao như MCSA , MCITP-SA, CCNA , Linux LPI ,...
  2. Tài liệu tham khảo cho môn học hacker mũ trắng - AEH (Athena Ethical Hacker).
  3. Bộ tài liệu hướng dẫn Lab về bảo mật mạng ACNS ( security+ ) của trung tâm ATHENA .
  4. Sách học môn CCNA tại trung tâm ATHENA.
  5. Tài liệu công nghệ quản trị hệ thống Linux.

NGUỒN: Anh QUI-IT Network


====THE - END====
Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam