Lượt xem - Nhận xét

(Tài Liệu) Quản trị Windows Server 2016 – Itech

Cập nhật: 14 thg 7, 2018 6:20 CH

THÔNG TIN:

Tên tài liệu : Video Quản trị Windows Server 2016.
Tác giả : Trung tâm Itech.
Số trang : 831. 
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Format : exe.
Thể loại : MCSA/Windows Server.

MỤC LỤC:

1.1 Cai dat HDH Windows Server 2016 Datacenter (Full Installation).exe
1.2 Cấu hình NIC Teaming.exe
2.1 Cấu hình Domain Controller và Join Domain.exe
2.2 Cấu hình Additional Domain Controller.exe
2.3 Cấu hình Child Domain.exe
2.4 Cấu hình Read Only Domain Controller (RODC).exe
3.1 Tạo các đối tượng trong Active Directory và Ủy quyền quản trị OU.exe
4.1 Tạo các đối tượng trong Active Directory thông qua PowerShell.exe
4.2 Su dung PowerShell Script de tao tai khoan so luong lon.exe
4.3 Quản lý tệp tin và thư mục sử dụng Powershell.exe
5.1 Cấu hình Enable tính năng Routing and Remote Access.exe
5.2 Triển khai cấu hình định tuyến tĩnh trên Windows Server 2016.exe
5.3 Triển khai cấu hình định tuyến động trên Windows Server 2016.exe
6.1. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP Server kết hợp với AD.exe
6.2. Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent.exe
6.3. Sao lưu và phục hồi DHCP Server.exe
7.1 Triển khai cấu hình DNS Server (Primary Name Server).exe
7.2 Triển khai cấu hình Backup DNS Server (Secondary Name Server).exe
8.1 Cài đặt và cấu hình quản lý phân vùng ổ đĩa.exe
8.2 Cấu hình Raid mềm.exe
9.1 Triển khai chính sách Group Policy Objects cơ bản.exe
9.2 Cấu hình chính sách tài khoản người dùng.exe
10.1 Cấu hình Sharing và phân quyền NTFS.exe
10.2 Cấu hình Home Folder.exe
10.3 Cau hinh Roaming User Profile.exe
10.4 Cấu hình Offline File.exe


Pass giải nén: anhquicntt.tkNGUỒN: Anh QUI-IT Network


====THE - END====


Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam