Lượt xem - Nhận xét

(Thủ Thuật) Tìm mật khẩu Wifi được lưu trong Windows 10, Windows Server 2016

Cập nhật: 10 thg 8, 2018 11:55 SA
Bạn định cấu hình bộ định tuyến Wifi cho nhà riêng hoặc văn phòng của mình, bạn hãy đặt mật khẩu. Bạn có thể bị mất hoặc quên mật khẩu Wifi. Ở đây mình có thể giúp bạn tìm thấy nếu bạn mất hoặc không thể nhớ khóa bảo mật mạng của bạn để kết nối thiết bị khác với điểm truy cập Wi-Fi cụ thể, bạn có thể tìm mật khẩu WiFi Windows 10, Windows Server 2016 dễ dàng.

1. Tìm Mật khẩu WiFi Windows 10, Windows Server 2016 bằng giao diện.

Mở Control panel / All Controll Panel Items chọn "Network and Sharing Center".

  • Chọn Wi-Fi connection.

  • Tại tab General của Wi-Fi Status Click chuột vào "Wireless Properties".
  • Chọn tab Security của Wi-Fi network properties.
  • Check vào Show characters để hiện mật khẩu Wifi.


2. Tìm Mật khẩu WiFi Windows 10, Windows Server 2016 với Command.

Tìm mật khẩu Wi-Fi đã lưu với dòng lệnh chỉ cần thực hiện lệnh dưới đây trên PowerShell hoặc Command Prompt. Bạn phải chạy Command Prompt hoặc Powershell dưới quyền quản trị viên.
  • Chạy Powershell.
  • Gõ "netsh WLAN show profiles" để xem cấu hình mạng WiFi.
  • Bây giờ gõ lệnh dưới đây để tìm mật khẩu lưu WiFi.
netsh WLAN show profiles name=”Tên mạng Wifi” key=clear
Ví dụ.Thật tốt. Bạn có thể tìm thấy mật khẩu WiFi trong cài đặt Bảo mật.

Chúc các bạn tìm thấy thành công!


NGUỒN: Anh QUI-IT Network====THE - END====
Hệ thống rút gọn link kiếm tiền uy tín nhất Việt Nam